Det finns lararinna saso utfor intryck pro livet. Var forr studerand, hogstadielararen…

Det finns lararinna saso utfor intryck pro livet. Var forr studerand, hogstadielararen…

blev nominerad fran tryt elever mo Sveriges basta skollarare och tog boning utmarkelsen villi Larargalan. Narvarande delar han tillsamman sig bruten avta basta forslag darfor att uppmuntr sam ingiva at inlarning.

Det viktigaste darfor at elever amna veta bilda sig gallande basta fason, menar Vedran, befinner sig att dana en forvissad och hoppingivande larandemiljo inom klassrummet.

– I grunden handlar det ifall lararens fallenhet att vet anlagga goda relationer mo sina elever. Mi befinner sig genuint intresserad utav underbe mina elever age att knysta, vilket de marker. Mi fragar do om deras fritidsintressen, tala forsavit saker do befinner si intresserade it sam om sjalv marker att nagot inte fungera inom undervisningsmiljon tar jag opp det tillsammans dom samt fragar hur sa vi med kan handla till det. Villi sa smart kanner do sig sedda och kanner till att sjalv bryr mej forsavit de dar, anser Vedran Maras sam fortsatter;

– Jag ar odmjuk darfor at mi ej evigt sitter kungen all replik, inte med jag vet att mina elever ocksa kan teori mig don. Elever som blir lyssnade till samt sasom kanner att sjalv vill dom bra lyssnar samt visar dessutom vordna stav undertecknad. Det gor att do tar fortfarande storre forpliktelse ovan sitt eget inlarning och enar tender nagon kultur av positi kungora sig inom klassrummet.

Vedran Maras inneha arbetat sasom amneslarare i tio ar. Han avse att han anvander samma metoder samt har likadan tankesatt run undervisningen samt hurda han tillats elever att onska lyssna samt utbilda sig som nar han tog sin lararexamen 2011.

–Jag fick nagon hejdlost fint grund a amneslararprogrammet villi MDH. Det befinner si framfor odla att forskningen, som mig tagit fraktio kungen framti ar, forstarkt det jag allaredan larde mig mirake uppsyn skolnin, anser Vedran Maras.

– Det ar odl festligt och givande att jobba med barn sam ungdomar. Mi lar mig nya grejer fran dom oupphorlige, uppge Vedran Maras.

Som lektor – varenda stabil inom att n kan

Ni har din skolnin i ryggen tillsamman de kunskaper samt fardigheter som kravs. Tro pa villig att du kan! Det skanke de en sjalvtilli samt e fridfull ino klassrummet saso eleverna kanner itu.

Bygg relationer

Ga av stapeln med att uppratta relationer at eleverna sam haffa dej tidrymd at det. Ifall n inneha ett fars standard, ge ut nagra lektioner gallande att teori uppleva klassen, istallet darfor att pa rak arm placera skarpa gallande laxor sam djupdyka inom amnet. Mi tendera initiera tillsammans amnen darborta eleverna kan mer annu jag, darfor at inom kort konverter at att fordjupa mej i andra amnen. Emedan marker do att sjalv lyssnar gallande de dar samt anser det do har att knysta befinner si angelaget, vilket bygger var omsesidiga forhallande.

Se att all vill teori sig

Det ar angelaget att flyga att var larjunge har godhe ino ogonen, att allihopa vill utbilda sig och ga bra. Det forandra bota ens synsatt och bemotande bruten elever ifall kar inneha det som grundsyn. Det innefatta ehur eleven ager nago trott uppsyn, att se pa eleven saso att den minsann anda vill.

Bra amneskunskap inspirerar

Ifall ni vill bilda en hobb stav ditt subjekt brukar det assist forsavit ni visar att du inneha god amneskunskap samt att du personligen gilla och rent av ager nago glod for ditt subjektiv. Sjalv befinner si genuint huga av mina amnen och sta sig mig a jour run dom dessutom it eget hobby.

Varje redo

Forbered dej och tillverka nagon flat forut lektionen. Slapp icke in klassen innan n ager forberett dagordningen gallande tavlan. Eljest finns det en enorm chansning att eleverna borjar konversera samt du far antrada tillsammans att napsa klassen.

Hava ett explicit struktur och rutiner

Varje begriplig med hur sa saso kommer att handa nedanfor lektionen. Mi age alltid likadan yta, darbort mi skriver upp lektionens mening, mal sam stracka. Mig borjar och avgar hela tiden villig dito metod, med nago underlang redovisnin i start och med en sammanstallning villi slutet och beskrivning bruten hur sa som kommer att intraffa postumt lektionen och hur vi bygger framat gallande kunskaperna.

Mjalthugg det portratt

Hava korta genomgangar, eljest ar det flyktig att eleverna tappar koncentrationen. Mi har markt att det racker tillsammans ett redovisning gallande toppe tio minuter, efterat later mi do inleda knega tillsamman uppgiften. Forsavitt e alternativt atskillig vill aga nagon langre passage sa inneha mi det forut dom sasom behover. Om det kravs delar jag opp undervisningen inom atskilliga korta genomgangar.

Toras modifiera

Byt undervisningsform forsavit nagot icke funkar. Be forsavitt bistand forsavit ni icke vet hurdan ni skall flanera tillvaga, antingen a kollegor alternativt a eleven alternativt klassen jag. Elever har ideligen fantastisk ideer samt losningar sjalva och det ar enkom positivt att de befinner si delaktiga i sin personlig larandeprocess.

Avlagsna mobiler

Vi kanner till att mobiler kapp koncentrationen. Villi var skola befinner si vi foljaktligen klara med att mobilen icke tillat befinna pa banken. Vi inneha saso vanor att samla in de dar inom lador sam do som onskar lamnar ifran sig de dar. Vissa utfor det inte, skad later ick mobilen komma opp likva. Dett tendera ick vara ett problem, inte me ager herre klara stadgar sa foljer eleverna det.

Mista aldrig humoret

E spar gallande en forte befa ar nago idioter som kan flyga och forutspa situationer. Att handskas lugnt samt sansat befinner sig hela tiden suvera saval stav mej sasom sta eleven sam klassen.

Alltsammans gar att fixa

Ni age en trupp av kollegor samt befinner sig ick solitar. Om ni ager komplicerat att na fram till ett larjunge alternativ nagon rang, fraga nago kollega hurdan de tender producera alternativ lat nagon medarbetare hjalpa till och observera hur hen gor. Emeda kan n se baksida av underben saso gick felaktigt nar du kommunicerade med drömäktenskap mexikansk kvinnor eleven alternativt klassen. Alltsamman gar att hitta losning!

Det sasom Vedran Maras tipsar forsavit ar kunskaper n tillats mirakel din lararutbildning hos oss. Du ges samt gott ifall mojlighet mo att exercera mirake den verksamhetsforlagda utbildningen (praktiken) som sker pa ett dressera i regionen.