Nar homosexualitet borjade traffa som nago sjukdom tyckte massor att det vart mankemang att homosexuella

Nar homosexualitet borjade traffa som nago sjukdom tyckte massor att det vart mankemang att homosexuella

samt bisexuella skulle straffas for sin sexualitet. Istallet behovdes upplysning sam handledning. Skada det fanns likasa de saso trodde att homosexualiteten skulle spridas forsavitt det ick langre varenda straffbart samt att det skulle existera farligt stav samhallet. Det tog flera ar fran politiskt sysselsattning samt upplysning fran engagerade doktor och andra aktivister fore riksdagen gjorde homosexualitet lagligt. Elise Ottesen-Jensen varenda ett av dom folk sasom spred kannedom om manniskors sexualitet samt saso tyckte att lagen skulle andras.

Do delade in manniskors sexualitet inom kategorier tillsamman skilda benamningar

Idag befinner si det forbjude tillsamman sexuella relationer emella folk av synonym kon i 78 av varldens lander. Fem lander inneha dodsstraff. Skad otaliga andra lander inneha tagit da forsvinna lagforbud kontra homosexualitet mirakel senare halvan it 1900-talet och bor-talet. Lagandringarna befinner sig resultatet it manga manniskors och organisationers dust darfor att homosexuella, bisexuella, transpersoner och queera skal innehav dit manskliga jamstalldhe saso andra. Inom FN s tillkannagivande forsavitt dom manskliga rattigheterna star bland ovrig att all persone ar fodda frikann med identiska nytt, att allihopa skall vara likadan fore lagen och skyddas mot diskriminering.

Erotis bojels blir nagon identitet

Att synen gallande homosexualitet forandrades a att traffas sasom kriminellt till att ses saso nago akomma hanger forbund tillsammans nago andrad uppenbarelse villi sexualitet generellt. Postum patryckningar huvudsak fran nybildade grupper av homosexuella ino Europa borjade lakare inom slutet itu 1800-talet inova sexualitet saso nago del av manniskans natur. Igenom att gora nagon dylik avgransning tyckte samt lakarna att do kunde beskada att somlig persone varenda mer normala an andra.

Forra var det snarare somlig sexuella handlingar saso betraktades som onormala samt sjuka – exempelvis sex tillsamman kreatu, analsex alternativ sex tillsammans e bruten dit kon. Det kallades forut djursex alternativt otukt sam varenda icke nago akomma, utan nagon otukt samt ett brott. I lagen saso gallde fram till 1944 inom Sverige var det hygglig saken dar sexuella handlingen som varenda brottet, icke att besta lesbis. Djursex forknippades uta nagon sarskild enhet folk, inte med allihopa personer ansags klara av producera syndiga saker om do ej anstrangde sig darfor at liv sann.

Orden lesbis sam heterosexuell myntades itu saken dar ungerska aktivisten samt forfattaren man Maria Benkert von Kertbeny 1868 och spreds bruten den tyske sexologen Richard von Krafft-Ebing. Svenska lakare varje bred den tiden strongt paverkade itu germa vetenskap. Forsta gangen ordet lesbis anvandes pa svenska spraket varenda 1874 ino kolla in denna webbplats en svensk person tolkning bruten nago tysk lakarbok. Ino svensk perso media anvandes ordet framst 1907 i rapporteringen kring fallet tillsammans Nils Santesson. Villig 20- samt 30-talet borjade ordet bli mer officiell anvant, aven om andra aldre glosa som ”sodomiter” och ”perversa” samt fortfarande anvandes.

Nar begreppet heterosexualitet frams borjade anvandas fran doktor varje det ett utveckling kontra ett vetenskapligt fason att betrakta sexuellt sallskap, saso innefattade biologiska forklaringar at sug sam tilldragning. Det har stod i kontrast kontra forr viktorianska karleksideal. Vetenskapsmannen stravade postumt att losa pa underben saso var normala samt annorlunda beteenden sam drifter. Gifte samt barn sags fortsatt saso nago manniskas dialekt tillsammans livet. Det vart darjamte slutlig darfor att ett karl skulle traffas saso en realistisk man och nago madam som en realistisk gumma. Inom ett sexhandbok fran slutet it 1800-talet star exempelvi att

”Aktenskapet ar laka manniskoslaktets bestammelse; den sasom ino mognare ar dor ogift, inneha forfelat hela sitt livs syfte, och herre kan salunda med den fullkomligaste sann beskriva aktenskapet so det hogsta samt heligaste i menniskolivfet.”

Saken dar normala sexualiteten kopplades likas mo nagon speciell stan samt ”ras”. Det varenda saken dar borgerliga vasterlandska manniskan som ansags besta overst utvecklad och rik at nagon ”civiliserad” sexualitet. Det var denna standardmatt sasom blev tongivande forut hurda sexualitet betraktades samt kontrollerades. Religion fick mindre paverkan samt istallet fick befolkningspolitik, och saken dar sa kallade degenerationsfaran, storre vikt.